Utbildning

Om Utbildning inom NorrHälsinge Järnsmides Gille

Utbildning är en av huvudpelarna i Gillet. Att lära sig genom att göra är ett beprövat system som i generationer för vidare kunskap från en smed till den näste. Utöver att hålla “Öppen Smedja” och erbjuda medlemmar möjligheten att prova på smide har du som är medlem i Gillet även chansen att börja din resa mot att bli smed genom att ansöka om att bli Lärling till en Gesäll eller Mäster i Gillet.


Lärling
Under tiden som lärling jobbar du med och lär dig av en Gesäll eller Mäster i Gillet. Vanligtvis varar lärlingstiden i tre till fem år, tills att Lärlingen har tagit till sig grunderna av hantverket och är redo att jobba på egen hand. Då finns möjligheten att göra sitt gesällprov och få ett gesällbrev, samt att fortsätta i Gillet som Gesäll.

Gesäll
Som Gesäll har du möjligheten att ta dig an egna lärlingar, hålla i kurser och att samarbeta med Gillet på beställningar och andra arbeten.


Gesäller i Gillet uppmuntras att fortsätta sin utbildning genom att resa, jobba med andra smeder, besöka smidesfestivaler och bygga sin egen verksamhet. Gesäller från andra länder och Gillen är varmt välkomna till NorrHälsinge Järnsmides Gille för att jobba, lära och utbyta kunskap.

Mäster
När en Gesäll har uppnått en djup förståelse av smidet, en stor skicklighetsnivå och visat sin hängivenhet för utbildning inom och utveckling av hantverket kan de få möjligheten att göra ett Mästerprov och bli Mäster. Beroende på individen kan det ta ungefär 10 år tills dess att en Gesäll får göra sitt Mästerprov. Det är ingen nödvändighet att bli Mäster, men inom Gillet är det ett bevis på att en smed uppnått den högsta graden av kunskap, skicklighet och hantverksmässighet.

Som Lärling har man bara en mentor, men Gillet uppmuntrar alla medlemmar att bidra. Tillsammans, genom att dela upplevelser, tid och intressen, skapar vi NorrHälsinge Järnsmides Gille.