Om gilletraditionen

Vad är ett gille?

 

I århundraden har det funnits Gillen, en sorts sammanslutning eller brödraskap av människor. Ofta bestod gillena av en samling hantverkare och gillet fanns till för att stödja gillets medlemmar, för att utveckla idéer och bevara kunskap, samt för att lära nästa generations hantverkare.

Gillet var ett brödraskap där medlemmarna jobbade tillsammans och stöttade varandra, ofta med en gemensam samlingsplats eller gillehall. Tradition och brödraskap var högt aktat i Gillet, vilket skapade en arbetsskicklighet som än idag kan ses i gamla hantverkararbeten som utsmyckningar, grindar, verktyg och vapen.

Gillet var ett löfte om kvalite och intygade att medlemmarnas arbeten skulle vara bestående, vackra och skickligt gjorda. Ofta höll gillena hårt på sina hemligheter för att hålla kunskapen och yrkesskickligheten inom det egna gillet. Hierarkin, hemligheterna och lojaliteten mellan medlemmarna skapade starka band - gillet var som en familj.

Att föra vidare kunskap från en smed till den nästa sträcker sig genom historien som en obruten kedja, där varje smed är en länk, med ett ansvar att föra vidare hantverket. Idag behövs inga hemligheter. Vår styrka ligger i att vi delar våran kunskap, uppmuntrar intresset för smide och stärker vårt uråldriga hantverks plats i vår moderna värld.

 

 

Om oss

Vad är NorrHälsinge Järnsmides Gille?

 

NorrHälsinge Järnsmides Gille är en ekonomisk förening som jobbar för att skapa möjligheter som uppmuntrar och för vidare smidestraditioner och smedyrket genom att dela idéer, arbetsmöjligheter samt att utbilda smeder.

Gillet välkomnar både dig som redan verkar som smed, som letar efter en möjlighet att lära eller som vill vara med och stötta hantverkets och traditionens kvarlevande. För de som verkar som smeder, eller letar ett sätt att börja sin resa mot att bli smed, erbjuder Gillet möjligheten att dela arbete och resurser, samt att lära och utvecklas.

För andra medlemmar finns möjligheten att delta på våra “Öppen smedja” och prova på att smida, eller designa och beställa arbeten från våra hantverkare.

För att fortsätta traditionen som i århundraden har funnits i hantverket så använder vi oss av titlarna Lärling, Gesäll och Mäster för att reflektera kunskap och skicklighet. Titlarna kommer från en kombination av erfarenhet och praktiska milstolpar som alla smeder upplever. Hantverket ger sen titlarna en genuinitet som i sin tur uppmanar till utveckling och yrkesstolthet.