Om gillet

NorrHälsinge Järnsmides Gille är en ekonomisk förening som jobbar för att skapa möjligheter som uppmuntrar och för vidare smidestraditioner och smedyrket genom att dela idéer, arbetsmöjligheter samt att utbilda fler smeder.

Gillet välkomnar både dig som redan verkar som smed, som letar efter en möjlighet att lära eller som vill vara med och stötta hantverkets och traditionens kvarlevande. För de som verkar som smeder erbjuder Gillet möjligheten att dela arbete och resurser, samt att lära och utvecklas. För andra medlemmar finns möjligheten att delta på våra gilledagar, prova på att smida, designa och beställa arbeten från våra hantverkare samt att bli lärling och starta sin egen resa mot att bli smed.

För att fortsätta traditionen som i århundraden har funnits i hantverket så använder vi oss av titlarna Lärling, Gesäll och Mäster för att reflektera kunskap och skicklighet. Titlarna kommer från en kombination av erfarenhet och praktiska milstolpar som alla smeder upplever. Hantverket ger sen titlarna en genuinitet som i sin tur uppmanar till utveckling och yrkesstolthet.

Vad är ett gille?

I århundraden har gillestrukturen funnits för att utveckla och bevara kunskap, samt för att lära nästa generations smeder. Gillen var ett brödraskap, där medlemmarna jobbade tillsammans och stöttade varandra, ofta med en central samlingsplats eller gillehall. Tradition och brödraskap var högt aktat, vilket skapade resultat som än idag kan ses i gamla smidesarbeten som utsmyckningar, grindar, verktyg och vapen.

Gillena var ett löfte om att medlemmarnas arbeten skulle vara bestående, vackra och skickligt gjorda, och ofta höll gillena hårt på sina hemligheter föra att hålla kunskapen och yrkesskickligheten inom det egna gillet. Hierarkin, hemligheterna och lojaliteten mellan medlemmarna skapa starka band, och gillet var som en familj.

Att föra vidare kunskap från en smed till den nästa sträcker sig genom historien som en obruten kedja, där varje smed är en länk, med ett ansvar att föra vidare hantverket. Idag behövs inga hemligheter. Vår styrka ligger i att vi delar våran kunskap, uppmuntrar intresset för smide och stärker vårt uråldriga hantverks plats i vår moderna värld.