Om gillestrukturen

Såhär är gillet uppbyggt

NorrHälsinge Järnsmides Gille ger tillbaka till dess medlemmar i proportion till tiden och hängivenheten du själv väljer att ge Gillet. Desto större engagemang, desto fler möjligheter.

För medlemmar som inte arbetar som smeder, men som vill stödja Gillet och ta del av Gillets tjänster, är Gilledagarna som hålls en gång i kvartalet och det årliga Gilletinget en möjlighet att få en inblick i smides värld, träffa Gillets andra medlemmar och att vara del i att fortsätta gilletraditionen. De får också tillgång till medlemsutskick och rabatt på beställningar genom Gillet. Som smed är Gillet en möjlighet att dela arbete, ta del av beställningsarbeten, få råd och hjälp från övriga medlemmar samt att delta i alla Gillets event.

Traditionsenligt har alla arbetande medlemmar titlarna Lärling, Gesäll eller Mäster för att reflektera skicklighet, kunskap och tiden man hängivit till Gillet. Lärling är en nybliven smed under upplärning av en mer erfaren smed i Gillet. En Gesäll är en skicklig smed som är skickliga nog att ha sin egen smedja och ta sig an egna lärlingar, men som fortfarande fortsätter sin utveckling som smed.

Mästare är medlemmar som har verkat som Gesäller i minst ett decennium och som har visat hängivenhet till utbildning och utveckling inom smidesyrket, samt är mycket skickliga smeder.

NorrHälsinge Järnsmides Gille erkänner också smeder och övriga inom verksamheten som har bidragit till smidesyrket. Individer som på ett särskilt sätt har stöttat eller skapat möjligheter inom smidesyrket kan bli inbjudna som Hedersmedlem i Gillet. Pensionerade smeder som inte längre arbetar som smeder är välkomna som Ålderman och hedras inom Gillet för deras kunskap och råd.

En styrelse av valda representativa väljs vartannat år för att överse Gillets verksamhet, anta lärlingar, befordra medlemmar till Gesäll eller Mäster samt att styra Gillets riktning. Styrelsen skapas av aktiva smeder, för att säkerställa att NorrHälsinge Järnsmides Gille alltid ska främja smides yrket och traditionen.